Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átkozott kiválasztottak

2010.11.01

vamipre.jpgEttől a lénytől, akit vámpírnak neveznek, évszázadokig rettegtek az emberek, és elkövettek mindent, hogy felvegyék vele a küzdelmet. Napjainkra az irodalmi alkotások, a filmek hatásaként úgy tekintünk a vámpírra, mint egy ismerősre, aki csak szerepet játszik, kitaláció a jó nép szórakoztatására. Sokan elfelejtik, és nem is tudják, hogy réges régen valódi, hamisítatlan rettegés lett úrrá őseinken, ha meghallották ezt a szót, mert igazi fenyegetésnek vélték.
Számos dolog hozzájárult ahhoz, hogy higgyék, a vámpír, vagyis a halott kikel a sírjából, hogy az élők véréből táplálkozzon. Az emberi fantázia határtalan, ezt mind tudjuk, s olykor a puszta hit elég ahhoz, hogy kezdjen valósággá válni a hihetetlen is. Az is tény, hogy sokan a természet torzulásainak vélik a vámpírokat, ami a különleges betegségekhez vezethető vissza. Akkor, amikor az orvostudomány még a felcserekben, és bába asszonyokban merült ki, mit is gondolhattak az egyszerű emberek arról, aki például fényérzékeny volt… Nos, azt, hogy el kell pusztítani, aki nem „átlagos”, ahogyan igaz volt ez akkoriban a boszorkánynak hitt ártatlanul megégetett lelkekre is.

Mitől féltek ennyire őseink? Milyen szokások, hiedelmek alakultak ki a vámpírok nyomán? Miért a vér áll a középpontban? Milyen rejtett betegséggel küzdhettek a középkorban is az emberek? Ezekre a kérdésekre is válaszokat keresve, merüljünk hát bele a vámpírok világába!

 

Egyetemes félelem

 

A „vámpírhit” egyetemességéről tanúskodik, hogy szinte minden kultúrában hallani olyan legendákról, melyek arról szólnak, hogy a holtak visszatérnek sírjukból vért inni. „A vámpírok mindenütt megjelentek, ahol véreztek az emberek.”(Leonard Wolf) Talán azért maradhatott fenn a legenda, mert ez a démon megtalálta az örök élet forrását, s a halhatatlansága íme bizonyított azzal, hogy a mai napig filmek készülnek róla. Itt él közöttünk, hol rejtve, hol a címlapokon mosolyog vissza ránk.

De inkább térjünk vissza a kezdetekre, hiszen maga a szó is különleges és bonyolult etimológiájú - napjainkig „veszekednek” rajta a kutatók, vajon honnan is eredeztethető. „Egyesek szerint maga a terminus egy magyar szóból és a szláv nyelvekben is megtalálható változataiból ered.”[…]”A szerb és bolgár vampir, az orosz és cseh upir, a lengyel wapierz és upiór, az észak-görög vampirasz, majd a szerbből kölcsönzött német vampir szó hatására a ma is használatos wampir, wampire formában terjed el az orosz, a cseh, a lengyel és az újgörög nyelvben.” Számos európai kulturális hatás keveredik tehát a vámpír szó történetében. De vannak olyan kutatók is, akik azt hangoztatják, hogy „… az upyr’ vagy a (bolgár) (w)apyr alakban ugyanaz a pyr szerepel, mint a denevér (nietoperz) egykori nietopyrz alakjában: a „repülni” jelentésű pertőből ered;” A démonokra, akik vérrel táplálkoznak, használatos a striga kifejezés is, és a tudósok egy része úgy gondolja, hogy nem is szláv eredetű a babona, hanem az antik Róma szülötte, mivel a strix, strigis szavak jelentése bagoly, halálmadár – egy démoni kísértet, aki éjszaka támadja meg áldozatait.

A régi legendák arról tanúskodnak, hogy az emberek időtlen idők óta félnek az éjszaka szülötteitől. Ezek a feljegyzések említik, hogy a görögök az empúszáktól, a rómaiak a lamiaktól, a közel-keleti népek pedig a gúloktól rettegtek, melyek a vámpírokhoz hasonló lények voltak.

 

Élet és halál határán

 

A szájhagyomány, majd a krónikások nyomán kiderülhet számunkra, hogy kiből lehetett vámpír, mert a nép mindenre tudta a választ… A sok év alatt kialakult szertartások világosan láttatják, mily sokat áldoztak őseink arra, hogy úgymond biztosra menjenek, és megnyugtassák a „friss halottat”, utat mutassanak neki az új világba, ahová lépett.
„Van Gennep három mozzanatot különít el a halállal kapcsolatos átmenet-rítusokban: a szeparáció, az elkülönítés, az ideiglenes állapotból való kizárás rítusát – kiviszik a holttestet a temetőbe; a marginalitás rítusát, ilyen a virrasztás; s végül a következő állapotba való eljuttatás rítusát, ilyen például a halotti tor. Ha az egyik szakaszt nem sikerül szabályszerűen teljesíteni, a halál „gonosz halállá”, a halott pedig közveszélyessé válhat.”
A népi hiedelemvilágban tehát a vámpír egy bolyongó lélek, aki nem találja az utat valamilyen okból a túlvilágra, ezért az élet és halál közti senki földjén rekedt, ahonnan olykor visszajár, hogy bosszúját töltse az élőkön. Érdekes viszont, hogy akkoriban a vámpírokat gonosz lelkeknek tartották, akikben a jónak még csak a szikrája sem található meg. A mai kor vámpírjaiban már felfedezhető a jóság, nem vérszomjas szörnyek, akik minden élőre veszélyt hoznak, hanem olykor misztikus hősökké válnak.

Visszatérve a néphitre, nem csak az átmenet-rítusok hibája során válhatott valaki vámpírrá. Korántsem volt ilyen egyszerű ez a dolog az emberek hitében! Ne hagyjuk ki „vámpír-jelöltekként” azokat, „… akik erőszakos halált haltak, ezért bosszúra vágynak, a sír környékén bolyongó tisztátalan lelkek, a temetetlenek (insepulti), az öngyilkosok (biothanati), a gyermekágyban meghalt asszonyok…”; „Tegyük még hozzájuk azokat, akik nem kapták meg az utolsó kenetet, a kiátkozottakat, a kereszteletleneket, a vérfertőzésből született gyerekeket; de ugyanez vonatkozik a hetedik testvérre is. Akárcsak a burokban születettekre: a burkot mágikusan kell eltávolítani, hogy a csecsemőből, miután leélte az életét, ne legyen vámpír.”
Minden, ami nem természetes, eltér a megszokottól, és a rossz felé hajlik, rögvest okot adott a suttogásokra, félelmekre – bár, ez napjainkra is igaz… A középkor embere, telve az inkvizítorok meséitől például, már akkor is a természetfölöttit hibáztatta, ha egyáltalán nem volt rá oka. Mivel úgy vélték, hogy az élet és a halál közt kínlódnak ezek a lelkek, talán ezzel magyarázható, hogy a „különös halottaknak” nevezett holttesteket „a teret elválasztó határsávba” temették. „A néphit szerint ezeken a veszélyes helyeken, vagyis a falu szélén, a szántóföld mezsgyéjénél, kereszteződésben vagy az út mellett jelennek meg a halottak, amikor már démonná változtak.”

 

Folytatása következik….

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.